PROFILERING

Hitta din ideala profil

En skålradie är en slipning som ger skarpa kanter för att du ska kunna starta och bromsa snabbt. En skålradie kan vara olika och är individuell för varje person.
Profil är en typ av radie som du slipar in på stålet för att få rätt form sett från sidan. Den gör att du får mer balans på isen och underlättar vid start, stopp och vid svängar. Med en profilerad skridsko har du samma grepp om du lutar dig framåt för att accelerera som när du lutar dig bakåt för att svänga.
För att räkna ut din specifika profil tar du din kroppsvikt delat i Pi. Till exempel: 80kg/3,14=25,47, runda sedan av till 25 och du har din skålradie.

Singelradier • Rookies och yngre åkare •

En vanlig hockeyprofil som ger snabb överstegsåkning men är svår att få hög fart med. Lätt för tvära svängar och vändningar. Den korta is kontakten kräver en djup skål för att få fäste i isen. Detta betyder att du skär djupare ner i isen vilket ger högre friktion, sämre glid, ostabilitet och svårt att uppnå maxfart. Passar bäst på skenor upp till storlek 254.

10 ́Lätt för tvära svängar och vändningar. Den korta is kontakten kräver en djup skål för att få fäste i isen. Detta betyder att du skär djupare ner i isen vilket ger högre friktion, sämre glid. Passar bäst på skenor upp till storlek 263.

11 ́Bra profil för yngre spelare som har lärt sig åka med bra teknik och god balans. Passar bäst på skenor upp till storlek 272.

12 ́ Ger mera fart och stabilitet än kortare radier. En omtyckt profil för spelare som vill åka på singelradie. Passar bäst på skenor upp till storlek 280.

13 ́ Den optimala profilen för en fullt utvecklad spelare som vill åka på singelradie. Passar bäst på skenor med storlekarna 263-296.

14 ́Den optimala profilen för tungt spelande försvarare. Passar bäst på skenor med storlekarna 280-312.

15 ́En radie för bra balans, speciellt för lättare spelare. Ökar möjligheten att förbättra med hållningen. (Välj en kortare radie när åk kunskaperna är tillräckligt utvecklade.)

17 ́ En radie för väldigt god balans. Den ger tunga spelare möjligheten att utveckla sin hållning. Ökar farten, även i överstegsåkning, sämre för acceleration och rörlighet. (Välj en kortare radie när åk kunskaperna är tillräckligt utvecklade).

19 ́ En radie för väldigt god balans. Slipas till nybörjare som behöver lära sig stå på isen utan att ramla.

Dubbelradier • Spelare som vill utveckla åkningen •

Detroit 1 – 10 ́och 20 ́. Ger fart och bra balans. Perfekt för stora hockeyrinkar. Fantastisk fart även i överstegsåkning. God rörlighet. Blygsam flexibilitet.

Detroit 2 – 13 ́och 26 ́. Mer för tunga backar. Bra baklängesåkning.

Combo 10 ́-13 ́– Mycket bra acceleration, snabba svängar och överstegsåkning. Ger mera fart i jämförelse med Combo 9 ́-10 ́.

Combo 9 ́-10 ́– Mycket bra acceleration, snabba svängar och överstegsåkning. För lättare åkare. För skenor upp till 263.

Toronto 1 – 7’-10’. Utvecklar acceleration, tighta svängar och överstegsåkning. För lätta elitspelare. Skenor upp till 246.

Toronto 2 – 9’-15’. Ger acceleration och god balans. Passar bäst på skenor upp till storlek 280.

Toronto 3 – 11 ́-17 ́. Ger acceleration och god balans. För stora backar. Inte nödvändigt att profilera mer än 40-50% av skenan. Passar bäst på skenor upp till storlek 288.

Win 1 – 9,5 ́-10,5 ́. Ökar acceleration, tighta svängar och överstegsåkning. För lättare spelare. Passar bäst på skenor upp till storlek 272.

Win 2 – 10 ́-11 ́. Bra acceleration, snabba svängar och överstegsåkning. Ger bättre toppfart än i jämförelse med Win 1. För lättare spelare. Passar bäst på skenor upp till storlek 280.

 


 

Trippelradier • Duktiga åkare •

Zuperior S – Kombinationen 6’-12’-26’. Används för att förbättra acceleration, rörlighet, fart, och balans. Ger fantastisk is kontakt som behövs för att få grepp. Det är ett perfekt val för en forward eftersom den ger stabilitet för närkamper mot sarg och i hörnen. Men också acceleration att kunna bryta sig ur närkamperna i dessa situationer. Passar bäst på skenstorlekarna 246- 254-263.

Zuperior M (För lätta spelare) – Kombinationen 6’-13’-26’. Passar bäst på skenstorlekarna 272- 280-288.

Zuprior L (För medelstora spelare) – Kombinationen 6’-14’-26’. Passar bäst på skenstorlekarna 272-280- 288.

Zuperior V – Kombinationen 6 ́-17 ́-26 ́. För målvakter eller stora motionsåkare för god stabilitet.

 


 

Quadradier • Duktiga åkare •

Quad 1 – Kombinationen 6 ́-9- ́-12 ́-15 ́. Acceleration, rörlighet, fart och balans optimeras. Den bästa totala lösningen. Denna kombination supportar i alla typer av situationer. Passar för offensiva och defensiva spelare. Passar bäst på skenstorlekarna 254-263-272-280.

Quad 2 – Kombinationen 7 ́-10 ́-13 ́-16 ́. Samma som Quad 1 men ger mera stabilitet och fart. Passar bäst på skenstorlekarna 263-272-280-288-296.

Quad Zero – 6 ́- 9 ́- 11 ́- 13 ́. Kortare radier som togs fram i samarbete med en amerikansk spelare. En spelare säger att den är “perfekt för snabba och tighta svängar.”

Profiler

Se lista över profiler med 1,2,3 eller 4 sektioners slipning

Våra populäraste profiler

Profillista

Se lista över alla olika profiler

Alla tillgängliga profiler